^543E1A1118158910F91833E712A7EC2DDFC68E6A0003D13BDF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
slider skyshar.jpg
slider skyshar211.jpg
shadow

قیمت ها

 • 7،000 تومان

 • 40+8 گیگابایت

 • بدون محدودیت زمانی
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید
 • 12،000 تومان

 • 60+10 گیگابایت

 • بدون محدودیت زمانی
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید
 • 20،000 تومان

 • 100+20 گیگابایت

 • بدون محدودیت زمانی
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید
 • 45،000 تومان

 • 300+50 گیگابایت

 • بدون محدودیت زمانی
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید
 • 70،000 تومان

 • 500+80 گیگابایت

 • بدون محدودیت زمانی
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید
 • 125،000 تومان

 • 1000+150 گیگابایت

 • بدون محدودیت زمانی
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید
 • 7،500 تومان

 • 100+20 گیگابایت

 • محدودیت استفاده۳۰ روزه
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید
 • 20،000 تومان

 • 300+50 گیگابایت

 • محدودیت استفاده۳۰ روزه
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید
 • 30،000 تومان

 • 500+80 گیگابایت

 • محدودیت استفاده۳۰ روزه
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید
 • 50،000 تومان

 • 1000+150 گیگابایت

 • محدودیت استفاده۴۵ روزه
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید
 • 200،000 تومان

 • 5000 گیگابایت

 • محدودیت استفاده۹۰ روزه
 • بدون محدودیت تعداد
 • دانلود مستقیم
 • خرید

دانلود بدون محدودیت سرعت

با استفاده از سرور های قدرتمند ، همیشه با بالاترین سرعت دانلود کنید

در هزینه های خود صرفه جویی کنید

با 1 اکانت اسکای شیر از بیشتر هاست های معروف فایل رایگان دانلود کنید

پشتیبانی از هاست های معروف دنیا

پشتیبانی از معروف ترین هاست ها دنیا

سادگی و استفاده آسان

اسکای شیر بدون پیچیدگی طراحی شده به راحتی میتوانید از آن استفاده کنید

لیست هاست های پشتیبانی شده